De Saarlooswolfhond.

De saarlooswolfhond is een hond. Een hond die niet beter of slechter is dan een ander willekeurige hond.

De saarlooswolfhond lijkt uiterlijk erg op een wolf. Dit komt door het inbrengen van de wolf bij het ontstaan van het ras .
Door het inbrengen van de wolf lijkt deze wolfhond niet alleen erg op een wolf maar heeft ook bepaalde eigenschappen behouden van de wolf.
En juist hierin onderscheidt de saarlooswolfhond zich van andere honden en rassen.
Het is heel belangrijk om deze eigenschappen te herkennen.
Maar men mag nooit uit het oog verliezen dat elke hond een individu is.

De Saarlooswolfhond is een hond de oplettend en voorzichtig is maar ook erg aanhankelijk naar zijn gezin.
Naar vreemde mensen en vreemde situaties is de hond alert en terughoudend maar niet extreem angstig.
Een saarlooswolfhond moet terughoudend zijn maar zijn ongekende nieuwsgierigheid en wil nieuwe dingen te leren mag mag hierdoor niet onderdrukt worden.
Daardoor is een goede socialisatie bij de fokker en toekomstige eigenaar erg belangrijk.

De Saarlooswolfhond heeft een sterke vluchtdrift.
Bij onraad zal de saarlooswolfhond daarom sneller kiezen voor de vlucht dan voor agressie.
De hond stopt pas met vluchten als hij zich veilig waant.

Wees bewust van deze vluchtdrift bij de saarlooswolfhond.
Vooral als men met deze hond naar een hondenschool gaat of over straat loopt.
Het rakelings aan voet langs iemand lopen kan voor een Saarlooswolfhond erg bedreigend zijn. De hond kan in paniek raken en willen vluchten als hij de situatie niet vertrouwt.
Train of loop nooit over straat met een te korte riem. Forceer en straf de hond NOOIT voor zijn vluchtdrift!
De saarlooswolfhond is daarom ook Ongeschikt voor waak- en verdedigingshond en voor mensen die blinde gehoorzaameheid verwachten van hun hond.
De vluchtdrift overgehouden van de wolf namelijk te groot is te groot en kan niet afgeleerd worden. Dit is een aangeboren eigenschap.

Niet alleen de vluchtdrift is groot maar ook zijn roedeldrift. Deze drift is groter dan bij een gemiddelde hond.
Een saarlooswolfhond wilt niets liever dan tussen zijn huisgenoten inleven.
Straf een saarlooswolfhond niet door hem af te zonder van zijn gezin of alleen in de tuin op te sluiten. Hij zal dan echt alles doen om zich weer bij zijn roedel te voegen.
Geef deze hond het gevoel dat hij bij de familie hoort! de saarlooswolfhond een betrouwbare kameraad voor kinderen. Ze voelen als geen ander de stemming van zo een kind en kunnen daar goed op inspelen.
Maar ook hier geldt laat een kind nooit alleen met een hond.

Door deze sterke roedeldrift is het voor de Saarlooswolfhond heel moeilijk om alleen thuis te blijven, maar niet onmogelijk.
Door bewust te zijn van zijn sterke roedeldrift moet men de tijd nemen om de hond te leren om alleen thuis te blijven. Hier begint men al mee als de hond pup is. Met veel geduld en liefde kan ook een saarlooswolfhond alleen thuis blijven zonder gelijk het huis af te breken.

De Saarlooswolfhond is onafhankelijk van aard dat neigt naar het eigenzinnige. Men hoeft van deze hond geen blindelingse gehoorzaamheid te verwachten.
De saarlooswolfhond leert snel , maar hij leert wat er voor hem en zijn roedel van belang is. Daarom is hij zeer selectief op het reageren wat hij aangeboden krijgt.
Het steeds herhalen van commando’s en verwachten dat de saarlooswolfhond deze blijft opvolgen zal een illusie zijn en blijven.
De hond ziet er het nut niet van in en zal na twee keer niet meer reageren op deze commando. Straf de hond hier NOOIT voor!
Dit is zijn aard.
Het is dan ook geen hond die hoog zal score bij gehoorzaamheidstrainingen of behendigheid.

De saarlooswolfhond is een hond met een sterk emotioneel leven en gevoel voor humor.
Het is voor deze hond daarom heel belangrijk om een emotionele band op te bouwen met zijn eigenaar. Een Band van wederzijds respect en vertrouwen.
Heeft men eenmaal die band en wederzijds vertrouwen dan heeft men er een royale bondgenoot voor het leven bij.
Een bondgenoot met zijn eigen humor en inzichten maar trouw voor het leven en een waardig gezinslid.