De Saarlooswolfhond.

De geschiedenis van de Saarlooswolfhond

0
Leendert Saarloos, geboren en getogen in Dordrecht, leefde van 1884 tot 1969. Hij was zeer geïnteresseerd in alles wat de natuur te bieden had.
Hij vond dat de toenmalige Duitse Herder te veel van zijn natuurlijke eigenschappen verloren had. Daarom besloot hij de Duitse Herder, Gerard von Transrhenum, voortgekomen uit afstammelingen van honden die tijdens de oorlog 1914 – 1918 in het Duitse leger als Rode Kruishond gefunctioneerd hadden, te kruisen met de wolvin Fleur uit de Diergaarde Blijdorp. De wolf had naar zijn idee nog de natuurlijke instincten en was gevrijwaard van de degeneratiefouten, die zich (ook in die tijd al) bij de toenmalige hond manifesteerden.
Door middel van dit experiment wilde hij een ras creëren zonder deze degeneratiefouten.
Zijn kennel had de naam “van de Kilstroom”, afgeleid van het riviertje de Dordtse Kil. Zijn hond/wolf kruisingen kregen de naam ‘Europese wolfhond’.

1Rond het einde van de jaren 50, begin jaren 60, bleek de wolfhond als speur- en reddingshond zeer geschikt en werd hij regelmatig ingezet bij de Bescherming Bevolking in Dordrecht. Enkelen fungeerden zelfs bij de politie van Dordrecht (recherche) als politiehond. Door de aangeboren voorzichtigheid van de wolf werd de wolfhond ook een succes als blindengeleidehond. Onder auspiciën van Leendert werd de blindengeleidehondenschool opgericht waardoor het mogelijk werd om geld in te zamelen, het blad ‘De Wolfhond’ te verkopen en te collecteren; zo konden er ongeveer 10 honden per jaar getraind worden en gratis aan blinden beschikbaar gesteld worden.
Midden jaren zestig nam de vraag naar geleidehonden geleidelijk aan af. Onder andere door de techniek van een hoornvliestransplantatie (waardoor blinden hun gezichtsvermogen terugkregen) en door de toename van het steeds drukker wordende verkeer.

Na veel aandrang van vrienden, die het experiment wilden aangaan om een 3/4 wolf als huishond te houden, heeft Leendert zich over laten halen en is er in 1963 weer een wolvin ingebracht (eveneens afkomstig uit de diergaarde Blijdorp); zij werd ook Fleur genoemd. Deze wolvin heeft hij gekruist met de Europese wolfhond Yro van de Kilstroom. Uiteraard kwamen deze dieren in de kennel terug als zijnde “ongeschikt”!
Een van deze dieren, Valpar van de Kilstroom, die bij hun in de kennel was gebleven is later wel ingezet: niet om de honden meer geschikt te maken als werkhond, want de vluchtdrift van de wolf was in deze dieren vaak te sterk aanwezig, maar om de honden meer homogeniteit te bezorgen.
2

Toen de Europese wolfhond in 1972 door de FCI officieël als ras erkend werd, hebben Marijke en haar moeder bedongen, dat de naam van de schepper voor eeuwig aan het ras verbonden zou blijven, waarmee de Saarlooswolfhond een feit werd.

Er zijn over Leendert, over de geschiedenis van dit prachtige ras en over Marijke zoveel onjuistheden geschreven, dat zij er een hele dagtaak bij zou hebben om alle uitspraken, die vaak kant nog wal raken, weer recht te zetten. Nu, na 25 jaar, heeft zij besloten geen strijd of discussie meer aan te gaan met mensen die menen het beter te weten.

Tijdens een bezoek in Friesland gaven Johan Berends, Marianne Eggink en Hella Liefting aan een boek te willen gaan schrijven over de geschiedenis van de Saarlooswolfhond. Dit ter ere van de 40 -jarige erkenning van het ras, door de Raad van Beheer, op 5 Juli 2015.

Ja dacht Marijke…dan moet het nu ook het juiste verhaal worden, de geschiedenis zoals die daadwerkelijk was. Er zijn namelijk veel onjuistheden over de geschiedenis van dit ras geschreven, die door de jaren heen een eigen leven zijn gaan leiden. Omdat Hella, Johan en Marianne haar vertrouwen door de jaren heen nooit hebben beschaamd heeft dat haar doen besluiten om aan hen het archief van haar vader, dat voor niemand toegankelijk is geweest, beschikbaar te stellen.
Het boek “ Een hond in wolfskleren” is tot Marijkes grote vreugde op 20 Juli 2015 verschenen.Het begint bij de geboorte van Leendert Saarloos en is een verhaal van eigenwijze mensen, van voor- en tegenspoed met altijd een gedreven inzet en grote liefde voor het ras. Het leest als een roman met soms thrillerachtige trekjes en is zeer de moeite waard om te lezen.

Na het overlijden van Leendert heeft Marijke als erfgenaam automatisch de registratie van zijn kennel bij de Raad van Beheer geërfd. Deze regel is nu niet meer van toepassing.
Niemand weet wanneer men afscheid van het leven moet nemen. Maar aan leven gaan we eens allemaal dood, dat geldt ook voor Marijke.
De kennel zal bij haar overlijden vervallen en een iedereen kan deze naam dan opnieuw bij de Raad van Beheer aanvragen.
Ter nagedachtenis aan haar vader vond zij het een erg onplezierig idee als zijn kennelregistratie zomaar voor iedereen op straat komt te liggen.
Zij liep al een tijdje rond met hoe zij de registratie veilig kon stellen Een mede eigenaar was de slotsom.
Maar wie; het moest iemand zijn die zij haar ervaringen, documentatie en ideeën kon toevertrouwen…..

Maria Schipper mede eigenaar van Kennel van de Kilstroom.

“De eerste hond van ons, Louve, is een dochter van Duet, één van de honden van Kennel van de Kilstroom. We hebben nog regelmatig contact met Marijke en Gerard, zo ook in de zomer van 2017. Naast Louve hebben we nog twee honden, Souris en Biche, beiden achterkleinkinderen van Duet.
We vertellen dat we met hun in de toekomst graag een nestje willen fokken. Deze opmerking is uiteindelijk de aanleiding dat wij vanaf het najaar van 2017 mede eigenaar zijn van de Kennel van de Kilstroom.
Voor ons erg fijn, omdat Marijke, als dochter van Leendert Saarloos, enorm veel kennis en kunde heeft over het ras. En fijn omdat Marijke een waardevolle vriendin is geworden.”

De geschiedenis van de Saarlooswolfhond is gemaakt door de Marijke Saarloos en kan je ook lezen op www.kilstroom.nl

Marijke met ElsaLeendert Saarloos met leeuwin Elsa

De Rasstandaard