Fairfok Programma

Voor een gezond Ras,
nu en in de toekomst!

Als fokker staan wij achter het fairfok programma van o.a. de Raad van Beheer

De kern van dit programma gaat over het behoud van een Hondenras. In ons geval de SAARLOOSWOLFHOND.

Belangerijke punten uit het fairfok programma:

outcross
inteeltbeperking
gezondheid

Wij staan volledig achter een goede, genuanceerde en genetische verbeterende vorm van outcross. 

inteelt beperking:

Als aanvulling op het kynologisch regelement waarin beschreven staat dat een teef niet gedekt mag worden door:

haar grootvader
haar vader
haar broer
haar zoon
haar kleinzoon

hierop hebben wij het volgende besloten: dat zij ook niet gedekt mag worden door:

haar half-broer (VFR)
haar “volle” oom
haar half-oom
haar “volle” neef
kinderen van haar broers of zussen
kinderen van haar half-broers/-zussen

In het kader van de genetische diversiteit binnen algehele populatie zullen wij ook combinatie’s vermijden die al gemaakt zijn met haar zus(sen), half-zussen, dochters, ouders.

Gezondheid:

Met betrekking tot de gezondheid zullen wij een zo bewust mogelijke keuze maken.

In de Saarlooswolfhonden populatie komen de erfbare ziekten DM (Degeneratieve Myelopathie) en Dwerggroei (Hypofysaire Dwerggroei) voor. De bij ons wonende teven zijn volledig VRIJ van deze ziekten. Wij als kennel staan voor een gezonde populatie en hebben besloten de keuze te maken dat pups die bij ons geboren worden, ten maximale drager zullen zijn van 1 van deze ziekten. Bij keuze geniet volledig vrij natuurlijk de voorkeur.

Bij een zeer klein deel van de populatie komt epilepsie voor. Epilepsie is helaas niet te te testen door middel van een gen-test daarom zullen Reuen waarbij epilepsie is geconstateerd (lijders), niet ingezet worden voor de fok binnen onze kennel om zo dit risico nog verder te verlagen.

Heupdysplasie: De bij ons wonende teven komen uit een lange lijn van gezonde heupscore’s (HD-A) bij de selectie van een reu zullen wij een reu met ten maximale HD-B score inzetten, bij keuze geniet HD-A natuurlijk altijd de voorkeur.

voor het volledige fairfok programma van de Raad van Beheer KLIK HIER