The Saarlooswolfdog

The saarloos wolfdog is a dog. A dog that is no better or worse than any other random dog.

The saarloos wolfdog looks very much like a wolf in appearance. This is due to the introduction of the wolf at the birth of the breed.
By introducing the wolf, this wolf dog not only looks very much like a wolf but has also retained certain characteristics of the wolf.
And precisely in this the Saarloos wolf dog distinguishes itself from other dogs and breeds.
It is very important to recognize these characteristics.
But one must never lose sight of the fact that each dog is an individual.

De Saarlooswolfhond is een hond de oplettend en voorzichtig is maar ook erg aanhankelijk naar zijn gezin.
Naar vreemde mensen en vreemde situaties is de hond alert en terughoudend maar niet extreem angstig.
Een saarlooswolfhond moet terughoudend zijn maar zijn ongekende nieuwsgierigheid en wil nieuwe dingen te leren mag mag hierdoor niet onderdrukt worden.
Daardoor is een goede socialisatie bij de fokker en toekomstige eigenaar erg belangrijk.

De Saarlooswolfhond heeft een sterke vluchtdrift.
Bij onraad zal de saarlooswolfhond daarom sneller kiezen voor de vlucht dan voor agressie.
De hond stopt pas met vluchten als hij zich veilig waant.

Be aware of this urge to flee in the Saarloos wolfdog.
especially when one takes this dog to a dog school or walks down the street.
Walking past someone at foot can be very threatening to a Saarloos wolfdog. The dog may panic and want to flee if he does not trust the situation.
Never train or walk down the street with a leash that is too short. The Saarloos wolfdog is therefore unsuitable as a guard and defense dog and for people who expect blind obedience from their dog.
The flight instinct inherited from the wolf is too large and can not be unlearned. This is an inborn trait.

Niet alleen de vluchtdrift is groot maar ook zijn roedeldrift. Deze drift is groter dan bij een gemiddelde hond.
Een saarlooswolfhond wilt niets liever dan tussen zijn huisgenoten inleven.
Straf een saarlooswolfhond niet door hem af te zonder van zijn gezin of alleen in de tuin op te sluiten. Hij zal dan echt alles doen om zich weer bij zijn roedel te voegen.
Geef deze hond het gevoel dat hij bij de familie hoort! de saarlooswolfhond een betrouwbare kameraad voor kinderen. Ze voelen als geen ander de stemming van zo een kind en kunnen daar goed op inspelen.
Maar ook hier geldt laat een kind nooit alleen met een hond.

Door deze sterke roedeldrift is het voor de Saarlooswolfhond heel moeilijk om alleen thuis te blijven, maar niet onmogelijk.
Door bewust te zijn van zijn sterke roedeldrift moet men de tijd nemen om de hond te leren om alleen thuis te blijven. Hier begint men al mee als de hond pup is. Met veel geduld en liefde kan ook een saarlooswolfhond alleen thuis blijven zonder gelijk het huis af te breken.

The Saarloos wolfdog is independent by nature that tends towards the stubborn. One should not expect blind obedience from this dog.
The Saarloos wolf dog learns quickly , but he learns what is of interest to him and his pack. Therefore he is very selective on responding what he is offered.
Returning commands over and over and expecting the Saarloos wolfhound to continue to follow them will be an illusion.
The dog does not see the point of it and will after two times no longer respond to this command. This is his nature.
It is therefore not a dog that will score high in obedience training or agility.

The Saarlooswolfdog is a dog with a strong emotional life and sense of humor.
It is therefore very important for this dog to build an emotional bond with his owner. A bond of mutual respect and trust.
Once one has that bond and mutual trust one has a generous ally for life.
An ally with his own humor and insights but loyal for life and a worthy family member.